Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej      
 
Rysunek 2.2    

Dr n. med. Paweł Mielczarek

W 1993 roku rozpoczął pracę jako młodszy asystent w Oddziale Chirurgii Dziecięcej SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu pod kierunkiem dr n. med. Haliny Pławszewskiej. W 1996 roku po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego I stopnia objął stanowisko asystenta. Od 2002 roku po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego II stopnia pracował na stanowisku starszego asystenta pod kierunkiem Ordynatora Oddziału dr n. med. Eligiusza Bogdanowicza, następnie lek. Aleksandra Wojtyłki oraz p.o. Ordynatora Oddziału dr n. med. Ryszarda Noparlika. Od września 2012 roku pełni funkcję zastępcy Ordynatora Oddziału Dr n. med. Ryszarda Noparlika.


Strzałka 1993 - staż podyplomowy.
Strzałka 1993-1996 - młodszy asystent w Oddziale Chirurgii Dziecięcej SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
Strzałka 1996-2002 - asystent w Oddziale Chirurgii Dziecięcej SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
Strzałka od 1996 - starszy asystent w Pracowni Badań Elektromanometrycznych SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
Strzałka od 2002 - starszy asystent w Oddziale Chirurgii Dziecięcej SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
Strzałka od 2012 - zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
Strzałka W dniu 9.06.2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano porozumienie o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.
Z dniem 9.06.2017 Wojewódzkie Centrum Medyczne przekształciło się w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.


Ostatnia aktualizacja: 6.08.2017.

   
    Rysunek 2.6