Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej      
 
Rysunek 2.2    

Dr n. med. Paweł Mielczarek

W roku 1992 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1993 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Dziecięcej SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. W 2002 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej, a w 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2011 roku uzyskał tytuł specjalisty urologii dziecięcej.

Strzałka 1987-1992 - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Strzałka 1992 - uzyskanie dyplomu lekarza.
Strzałka 1993 - staż podyplomowy.
Strzałka 1996 - uzyskanie specjalizacji I stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej.
Strzałka 2002 - uzyskanie specjalizacji II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej.
Strzałka 2004 - obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zakażenia pałeczkami Yersinia u dzieci z ostrymi bólami brzucha" na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Macieja Bagłaja.
Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. n. med. Jerzy Czernik - kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu i prof. dr hab. n. med. Tomasz Lenkiewicz - kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Chirurgii Noworodka AM w Białymstoku.
Strzałka 2009 - otwarcie specjalizacji z zakresu urologii dziecięcej pod kierunkiem Prof. dr n. med. Wojciecha Apoznańskiego profesora i ordynatora Oddziału Urologii Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu.
Strzałka 2011 - uzyskanie specjalizacji z zakresu urologii dziecięcej.Strzałka Dyplom doktorski

Strzałka Dyplomy uzyskanych specjalizacji

Strzałka Kursy i szkolenia

Strzałka Staże

Strzałka Konferencje naukowe

Strzałka InneStrzałka Zakres wykonywanych operacji

Ostatnia aktualizacja: 21.08.2016.

   
    Rysunek 2.5